Controlled Medicine vs OTC?

Assalamualaikum & Good eveningšŸ¤©

Do you know the difference between Over-The-counter (OTC) and Controlled Medicine?

Based on Posion Act 1952, there are 2 categories:

1.CONTROLLED MEDICINE: requires medical diagnosis with documented prescriptions from a medical provider for an individual only, usually more powerful than OTC medication, can be harmful if misused & can be used to treat minor and serious diseases.

2.OTC MEDICINE: it is a controlled medicine that does not require a prescription from a medical provider, it relies on self diagnosis (product is chosen based on self-care decision), can be harmful if misused & can be used to treat minor ailments only (such as sore throat, mild cold flu, hay fever, non-severe diarrhea etc)

For more information, refer to the MOH or any medical provider near you!

You can visit us for any inquiry at U.n.i KLINIK SHAH ALAMM SEKSYEN 13/ Call us at +60139861488 or 0358853977
.
Assalamualaikum & Selamat PetangšŸ¤©

Adakah anda tahu perbezaan antara Pembelian Ubat di Kaunter (OTC) dan Ubat Terkawal?

Berdasarkan Akta Racun 1952, terdapat 2 kategori:

1. UBAT TERKAWAL: memerlukan diagnosis perubatan dengan preskripsi yang didokumenkan daripada pembekal perubatan untuk individu shj, biasanya lebih kuat daripada ubat OTC, boleh membahayakan jika disalahgunakan & boleh digunakan untuk merawat penyakit-penyakit kecil dan penyakit yang serius.

2. UBAT OTC: ubat terkawal yang tidak memerlukan preskripsi daripada pembekal perubatan, ia bergantung kepada diagnosis sendiri (ubat dipilih berdasarkan keputusan penjagaan diri), boleh membahayakan jika disalahgunakan & boleh digunakan untuk merawat penyakit yang ringan/tidak serius (seperti sakit tekak, selesema ringan, demam biasa, cirit-birit yang tidak teruk dan sebagainya)

Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada KKM atau mana-mana pembekal perubatan berhampiran anda!

Anda boleh melawat kami untuk sebarang pertanyaan di U.n.i KLINIK SHAH ALAM SEKSYEN 13 / Hubungi kami di talian +60139861488 atau 0358853977

#uniklinikshahalam #uniklinikseksyen13 #klinikshahalam#clinicshahalam #ubatterkawal #OTC #ubattidakterkawal #bahaya#homescreening #uniklinikdrrugaiyah #klinikshahalam #pemeriksaankesihatan #ultrasound #scanibumengandung#perkhidmatansunat #vaksin #KlinikDrRugaiyah #rawatankulit#AKTARACUN1952 #POISONACT1952

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *